Họ bao gồm nhiều kỹ thuật viên máy tính, mạng nhiều kinh nghiệm. Giải quyết các vấn đề về hệ thống máy tính của khách hàng.