Công Ty TNHH Hoàng Sơn Computer

Nắm bắt nhu cầu bùng nổ của ngành công nghê thông tin trên toàn thế giới nói chung. Của Việt Nam nói riêng. Để đa dạng hóa các ngành hàng nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đầu năm 2005, công ty TNHH Hoàng Sơn Computer chính thức hoạt động và phát…