Công Ty TNHH BNM Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi: – Tư vấn và lập các thủ tục hồ sơ môi trường như: Lập báo cáo giám sát môi trường, ĐTM, Cam kết, Đề án bảo vệ môi trường, khai thác nước dưới đất, xả thải và Đăng ký CTNH,… – Khảo sát, thiết kế, thi công, cải…

Công Ty CP Môi Trường Nam Long

Công ty CP Môi trường Nam Long (NLE), tiền thân là Công ty CP Môi trường Rồng Tiến, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ, khoa học và công nghệ môi trường. NLE đã thực hiện được nhiều hợp đồng dịch vụ về Giám sát môi trường. Đánh giá…