Công Ty TNHH Nhân Phong Thái

NPT bắt đầu kinh doanh từ năm 2007 chủ yếu trong thương mại máy và chuyển giao công nghệ chế biến nông sản và thiết kế chế tạo hệ thống xử lý nước công nghiệp. Với chiến lược riêng phát triển năng lực trong quản lý dự án và thế mạnh trong chế tạo máy,…

Công Ty Cổ Phần EJC

Với mong muốn tạo ra một tập đoàn đa ngành, đa quốc gia. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần EJC đã không ngừng nỗ lực khẳng định mình, với các dịch vụ: – Tư vấn môi trường: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch, Đề án…