Công Ty TNHH Quốc Tế Vũ Gia

Công ty TNHH Quốc Tế Vũ Gia thành lập năm 2011, sau chặng đường dài hoạt động và phát triển đã đạt được những bước tiến vững chắc, khẳng định được là một trong những doanh nghiệp có uy tín trong các lĩnh vực: ✧ Sản xuất bông tấm, bông gòn công nghiệp các loại…