Xây Dựng Lâm Sơn

Lâm Sơn là một đội thợ được hình thành từ năm 2011 đến nay đã được 5 năm, đúc kết được nhiều kinh nghiệm thi công quý báu, với sự đoàn kết của các anh em cùng có lòng yêu nghề, đến nay đã phát triển khắp hà nội, thương hiệu Lâm Sơn được khá…