Công Ty TNHH Thế Giới CAD

Thế giới CAD là một trong những doanh nghiệp tiên phong sản xuất phần mềm thiết kế 2D, 3D tại Việt Nam. Sản phẩm là phần mềm thiết kế được xây dựng và phát triển qua nhiều năm, với công nghệ tiên tiến, nền tảng của hệ thống thiết kế 3D. Đội ngũ chuyên gia…