Dịch Vụ Trắc Địa

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ về đo đạc bản đồ như: – Đo gps – Đo sâu hồi âm – Đo thủy chuẩn, dẫn độ cao – Đo đạc định vị công trình. – Trắc đạc công trình – Đo vẽ lập bản đồ địa hình – đo vẽ lập bản đồ hiện…