Công Ty Cổ Phần Top Home

Công ty CP Top Home định hướng phát triển công ty là một doanh nghiệp kinh doanh chuyên sâu trong ngành vật liệu xây dựng trên toàn quốc, trọng tâm là khu vực Hà Nội, với phương châm:”Top Home sẽ trở thành hệ thống siêu thị thiết bị và sản phẩm xây dựng hàng đầu…