Công Ty TNHH Quốc Minh E.C.M

Công Ty TNHH Quốc Minh E.C.M ra đời từ năm 1998, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu – ứng dụng công nghệ mới vào kỹ thuật xử lý nước & môi trường, gồm: – Cung cấp vật liệu và hóa chất xử lý nước thải, hóa chất môi trường – Thiết kế –…