Công Ty TNHH KDTM Ngọc Lân

Văn phòng phẩm Ngọc Lân thành lập vào năm 2012. Có nguồn nhân lực trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo, công ty có rất nhiều sản phẩm phong phú như giâý, giâý in, giấy photo, máy tính, nẹp, kẹp, bút sơn, bút bi, bút ký, bút nước vv.. Với đủ mẫu mã cho khách hàng…