Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Thịnh

Doanh nghiệp Tư nhân Bảo Thịnh là nhà sản xuất ván ép xuất khẩu hàng đầu Việt Nam. Bảo Thịnh được hình thành và phát triển dựa trên bề dày kinh nghiệm trong ngành gỗ từ 1985.Sản phẩm của chúng tôi đã được tin dùng ở thị trường nội địa và đã xuất hiện trên…