Công Ty Luật TNHH Hình Luật

Công Ty Luật TNHH Hình Luật chuyên: 1. Tư vấn thành lập công ty, bổ sung ngành nghề (đặc biệt là bổ sung ngành nghề bán lẻ hàng hóa), tăng vốn, thay đổi người đại diện trước pháp luật, chuyển nhượng cổ phần, mua bán sáp nhập công ty. 2. Cung cấp dịch vụ tư…