Văn Phòng Luật Sư Luật Định

Văn phòng luật sư Luật Định là đơn vị chuyên tư vấn pháp luật trong lĩnh vực: thương mại, dân sự, lao động, đất đai, v.v.. cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng, đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi pháp của khách hàng tại tòa án…