Công Ty Cổ Phần IVVO

Công ty Cổ phần IVVO Việt Nam được thành lập trên nền tảng những nguồn lực và giá trị mới nhất của thế giới và Việt Nam, đó là con người và công nghệ. IVVO sẽ đem tới cho các bạn những tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực thiết bị điện…