Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Nam Việt

1.Cung cấp vật tư điện :ống và phụ kiện điện Sino-Vanlock-SP, Panasonic-Nano, Comet-AC\… Công tắc, ổ cắm,CB Sino-Vanlock-SP, Panasonic-Nano, Comet-AC\…Dây điện Cadivi, Cadisun, Taya\…. Đèn compact, đèn chùm các thương hiệu. 2. Cung cấp vật tư Nước: ống PP-R các thương hiệu Blue Ocean, Vinaconex, Vesbo\….. Phụ kiện PP-R các thương hiệu Blue Ocean, Vinaconex,…