Công Ty Luật TNHH Việt An

Công ty luật Việt An là một trong số rất ít các công ty luật hoạt động theo đúng nghĩa Công ty luật tại Việt Nam bởi sự tuân thủ đúng và đầy đủ các qui định của pháp luật Luật sư, Luật Sở hữu trí tuệ và các qui định pháp luật có liên…

Hãng Luật Cộng Đồng

Năm 2007, Tiến sĩ Nguyễn An thành lập nên Hãng Luật Cộng Đồng đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Công ty. Hãng luật tập trung cung cấp tư vấn pháp lý chuyên sâu trong các lĩnh vực thuế, tài chính, đầu tư, đấu thầu và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật…

Công Ty Luật SCI Và Cộng Sự

Công Ty Luật SCI Và Cộng Sự hoạt động trong lĩnh vực:1- Tư vấn định cư Hoa Kỳ: – Diện Visa L1, Visa H-1B, EB-5, Bảo lãnh gia đình. 2- Tư vấn định cư Canada: – Diện mở doanh nghiệp, đề cử tỉnh-bang, liên bang.3- Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Canada:…