Công Ty Thám Tử Bách Tín

Công ty Thám Tử Bách Tín là một trong những công ty cung cấp dịch vụ thám tử tư như: điều tra ngoại tình, xác minh nhân thân, định vị số điện thoại, giám định ADN.. ĐC: P201 Số 1 Lô 1A, Vũ Phạm Hàm KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ,…