Công Ty TNHH Mạnh Duy Phát

Với phương châm “trí tuệ là nền móng cốt lõi của công ty”, Mạnh Duy Phát luôn tâm niệm việc đáp ứng sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng về chất lượng, tiến độ, uy tín luôn là tư duy đầu tiên của tất cả cán bộ công nhân viên công ty. Mạnh Duy…