Công Ty TNHH Sơn Nano Việt Nam

Để đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu trang trí và bảo vệ ngôi nhà bằng các sản phẩm sơn công nghệ nano mới, chất lượng cao. Công ty Sơn Nano đã nhận chuyển giao công nghệ, thương hiệu và đầu tư đồng bộ dây truyền sản xuất sơn NANO từ USA. Bằng chất lượng…