Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng thành lập ngày 25/01/1960 với các thế mạnh: – Liên doanh với hãng Chugoku Marine Paints – Nhật Bản. – Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001-2008. – Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ấp quốc gia ISO/IEC 17025. – Hệ thống quản lý…