Nhà Sách Vesta

Câu chuyện của Vesta bắt đầu khi gia đình tôi chuyển đến Thảo Điền. Chúng tôi luôn yêu thích việc chia sẻ những ý tưởng và lan man trong những đề tài đáng chú ý. Chúng tôi muốn tạo nên 1 địa điểm là trung tâm của tri thức, giáo dục và giải trí cho…