Hợp Tác Xã Rượu Thành Nhàn

Hợp tác xã rượu Thành Nhàn. Sản phẩm chính là rượu dừa mang thương hiệu ĐàO CÔNG THàNH là quà tặng của phương Nam kết hợp với vị thơm nồng nàn của nếp cái hoa vàng miền Bắc. Hai vị đó kết hợp với nhau tạo nên một vị thơm đặc trưng của miền Nam…