Công Ty TNHH Hà Nội Ching Hai

Công ty Hà Nội Ching Hai chuyên sản xuất quạt điện. Số lượng tiêu thụ quạt điện mỗi năm từ 400.000 đến 500.000 cái. Động cơ xuất khẩu tiêu thụ mỗi năm từ 1.000.000 đến 2.000.000 sản phẩm. ĐC: Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh ,…