Công Ty TNHH Hoàng Tường

Công ty TNHH Vận tải Hoàng Tường Phú Yên được thành lập năm 2005 có trụ sở tại 313 Trường Chinh, P. 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực và dịch vụ sau:1. Vận tải hàng hóa đường bộ toàn quốc và Trung Quốc.2. Sửa chữa ô tô…