Công Ty Cổ Phần INVITEK

Được thành lập từ năm 2008, Công ty Cổ Phần Invitek chuyên cung cấp Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, rác thải rắn và Hóa chất, vật liệu trong xử lý môi trường. – Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tự phát triển INAERO-MBBR, hệ thống…