Công Ty Cổ Phần Dipitech

Công ty cổ phần Dipitech (Dipitech) chuyên sâu trong các lĩnh vực dịch vụ và giải pháp Công nghệ thông tin, Phát triển phần mềm, Giải pháp Điện, Điều khiển tự động, Thiết bị thí nghiệm – đo lường – điều khiển. Nhiều năm qua sát cánh cùng khách hàng, Dipitech ngày càng khẳng định…