Công Ty TNHH TM-DV Cộng Đồng

Công ty TNHH TM-DV Cộng Đồng tự hào là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm ứng dụng, góp phần vào sự phát triển Công nghệ Thông tin – Truyền thông của đất nước.Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm: thiết…