Công Ty Cổ Phần ASOFT

ASOFT là một trong số ít thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất kinh doanh.. nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế…

Công Ty TNHH SOF

CÔNG TY TNHH SOF là công ty hàng đầu về phần mềm quản lý doanh nghiệp, Từ các phần mềm riêng lẻ đến hệ thống quản lý ERP SOF.Ngoài ra công ty còn thiết kế website và viết phần mềm cho các Doanh nghiệp theo yêu cầu. ĐC: Lô III/21 Đường 19/5A, Nhóm CN III,…