Công Ty TNHH Phúc Tường

Công ty Phúc Tường thành lập vào tháng 08/2008 với ngành nghề chính là sản xuất phần mềm, tư vấn thiết kế các giải pháp quản trị doanh nghiệp về đường truyền, mạng nội bộ, cơ sở dữ liệu về nhân sự, tiền lương, kế toán, kế hoạch sản xuất, chứng từ, tờ khai hải…