Công Ty TNHH Phân Bón Song Long

Công ty Song Long ra đời mang theo sứ mệnh được thể hiện ngay trên slogan: “Song Long bước tiếp nhà nông!” Chúng tôi chọn nông dân làm gốc, đem những tâm huyết sau bao năm ấp ủ kết hợp những tiên tiến trong nguyên liệu ngoại nhập để cấu thành nên các sản phẩm…