Công Ty TNHH PPE

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn PPE kinh doanh sản xuất chính gồm 2 ngành là Than trấu (Củi Trấu) và Phân bón hữu cơ.Khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của than trấu chủ yếu tập trung ở khu vực Miền Tây Nam Bộ gồm các nhà máy Cờ Đỏ tại TP…