VPĐD SUZUSYO INDUSTRIES CO.,LTD

VPĐD SUZUSYO INDUSTRIES CO.,LTD với hơn 44 năm kinh nghiệm về công nghệ kỹ thuật có chất lượng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc thiết kế, thi công các công trình bồn, bể và các hệ thống đường ống tại các nhà máy, xí nghiệp dược phẩm , thực phẩm,…