Công Ty TNHH Thăng Kiến

Thăng Kiến hoạt động kể từ năm 2007, với 100% vốn đầu tư từ Đài Loan. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp Pallet gỗ, các kiện hàng, thùng hàng bằng gỗ,.. đầy đủ tải trọng, kích thước theo đơn đặt hàng, phục vụ các công ty bao bì, các nhà máy, khu công…

Công Ty TNHH Tường Sơn Lâm

Công Ty TNHH Tường Sơn Lâm chuyên Sản Xuất và Cung Cấp Pallet Gỗ và Thùng Gỗ: – Nhận sản xuất theo đơn đặt hàng với quy cách – kích thước của khách hàng yêu cầu: Các loại pallet bằng gỗ, thùng gỗ và các sản phẩm bằng gỗ khác, dùng cho các nhà máy…