Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 3

INDUSVINA là công ty con của Công ty Cổ phần Xây lắp 3(CIPC-XL3) được thành lập năm 2013 tai Tp.HCM # Công ty TNHH INDUSVINA tiền thân là một văn phòng Đại diện của Công ty CP Xây lắp 3 (CIPC-XL3) trực thuộc Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (CIPC). Sau…