Công Ty TNHH HK Plastic Việt

Công ty TNHH HK Plastic Việt, tên viết tắt là HK-Plastic tiền thân là Xưởng sản xuất nhựa Hà Kiên, được thành lập ngày 9-6-2016, hiện nay là một trong những công ty nhựa hàng đầu ở Việt Nam và trong số rất ít công ty có khả năng cung cấp cho Khách Hàng một…