Thi công mạng , máy chủ, wifi cho công ty sản xuất đa chi nhánh (Bình Tân , Quận 10 – Long An)- kết nối dữ liệu tập trung bảo mật về trung tâm điều hành của công ty.

I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 1. Thiết kế mạng thông mạch nội bộ cho 3 địa điểm của công ty tại Bình tân , Quận 10, Long An2. Thiết kế máy chủ nhỏ với tiêu chí : An Toàn Dữ Liệu, hoạt động 24/24 , có thể theo dõi online tiến trình sao lưu khi…