Công Ty TNHH Ticy Việt Nam

TICY KIDS tiền khởi là đơn vị chuyên gia công xuất khẩu cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như: Gap, Oldnavy, Cherokee, Oskosh, Hm, Toby, Zara, Chicco, Joe, Carter, Fall Creek, Rapth Lauren, OB, Polo, v.v.. Qua thời gian dài đào sâu tìm hiểu và ngâm cứu, làm thương mại và…