Công Ty TNHH FUCO

Công ty TNHH FUCO chúng tôi chuyên cung cấp Vật tư Khoa học Kỹ thuật, các thiết bị đo lường kiểm nghiệm, thiết bị đo môi trường, thiết bị thí nghiệm, thiết bị vi sinh và Hoá chất phục vụ cho hầu hết các phòng thí nghiệm phân tích trong các Viện nghiên cứu, trường…