Công Ty TNHH Nam Hải

Công ty TNHH Nam Hải chuyên thu mua giá cao: – Các loại vải cây, vải khúc, vải đầu cây, vải lưu mẫu,.. – Tất cả các loại vải của công ty may mặc, xí nghiệp, nhà máy sản xuất, cá nhân,.. – Các loại vật tư nguyên phụ liệu may mặc, hàng tồn kho…