Đại Lý Hàng Hải Cần Thơ

Đại Lý Hàng Hải Cần Thơ , VOSA Cần Thơ, là đơn vị Đại Lý Hàng Hải và Giao Nhận được biết đến rộng rãi tại các cảng thuộc đồng bằng sông Cửu Long như Cảng Cần Thơ, Cảng An Giang,Năm Căn, Mỹ Tho, Bình Trị, Phú Quốc v.v…Các hoạt động chủ yếu của chúng…