Công Ty TNHH Mai Thanh

Công Ty TNHH Mai Thanh thành lập tháng 09 năm 2006 với việc tập trung chính vào sản xuất các sản phẩm ống nhựa PVC, uPVC, HDPE và phụ kiện.Ưu điểm – Nguyên liệu nhập khẩu của ả Rập Xê út, Nhật Bản, Hàn Quốc.. – Sản xuất áp dụng hệ thống quản lý chất…