EJOT BUIDING FASTENERS REP. OFFICE

Hơn 30 năm kinh nghiệm và trên 25.000 sản phẩm, EJOT là chuyên gia hàng đầu cung vấp các giải pháp vít liên kết trong xây dựng dân dụng và công nghiệp như vít tự khoan, vít tự cắt ren, vít nở,\…sử dụng tỏng liên kết mái, mặt dựng nhôm kính, cửa,\… ĐC: 173A Nguyễn…