Công Ty TNHH An Đại Phát

Công Ty TNHH An Đại Phát có kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp. Chúng tôi luôn không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu trên tiêu chí “Tinh Giảm Bộ Máy – Hiệu Quả Phục Vụ” với những ưu điểm nổi…

Công Ty TNHH Ăn Uống Hoàng Minh

Việc đảm sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên,hoc sinh,có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của mỗi doanh nghệp và nhà trường, để làm việc tốt hơn va hiệu quả,con người phải được cung cấp đủ năng lượng dinh dưỡng cần thiết.…