Công Ty TNHH Sông Hồng Tân

Sông Hồng Tân là một công ty chuyên cung cấp và phục vụ suất ăn công nghiệp. Chúng tôi luôn tâm niệm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố được quan tâm hàng đầu, từ khâu sơ chế thực phẩm tới khâu chế biến được thực hiện theo hệ thống…