Công Ty TNHH Katy

Công Ty TNHH Katy được thành lập vào ngày 01/01/2013, hoạt động lĩnh vực xây dựng, thi công, cung cấp sản phẩm ngành điện nước trên thị trường Phú Yên nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Công Ty TNHH Katy là doanh nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động trên các lĩnh…