Công Ty TNHH Hengfeng Hongkong

Được thành lập tại Hong Kong, Trung Quốc vào năm 2009, Công ty Hengfeng Hongkong đã và đang hợp tác với các công ty lớn như Cargilll, Allenberg, và Louis Dreyfus trong cung cấp các loại xơ sợi cotton chất lượng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng mối hợp tác chiến lược…