Danh sách mã vùng điện thoại mới và cách cập nhật lại danh bạ

Bạn có thể tra cứu mã vùng mới của các tỉnh thành được phân chia theo từng giai đoạn, hoặc cài phần mềm trên smartphone để cập nhật luôn mã vùng mới vào danh bạ. Bắt đầu từ 0h ngày 11/2/2017, 13 tỉnh thành đầu tiên trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi sang mã vùng…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi quận BÌNH TÂN , TPHCM

TẠI QUẬN BÌNH TÂN DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi quận TÂN PHÚ , TPHCM

TẠI QUẬN TÂN PHÚ DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi quận TÂN BÌNH , TPHCM

TẠI QUẬN TÂN BÌNH DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi HUYỆN BÌNH CHÁNH , TPHCM

TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi HUYỆN CỦ CHI , TPHCM

TẠI HUYỆN CỦ CHI DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi HUYỆN HÓC MÔN , TPHCM

TẠI HUYỆN HÓC MÔN DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết

Sửa máy tính – camera – mạng – nạp mực tận nơi quận GÒ VẤP , TPHCM

TẠI QUẬN GÒ VẤP DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH – CAMERA – MẠNG – NẠP MỰC TẬN NƠI GỌI NGAY : 0909.51.777.4 HOẶC CÀI APP MOBI MAYTINHSAIGON : MTSG Là một dịch vụ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Mọi việc hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, con người sẽ giao…

Chi tiết