MÁY CHỦ TRÊN NỀN TẢN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – CLOUD COMPUTING

I. GIỚI THIỆU

Với hạ tầng máy chủ mạnh mẽ chúng tôi sẳn sàn cung cấp cho quý khách những cấu hình máy chủ tiết kiệm và mạnh mẽ để phục vụ công việc kinh doanh của mình.

MTSG tập trung vào vấn đề chính là hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo anh toàn dữ liệu cho doanh nghiệp nên các gói dịch vụ CLOUD COMPUTING chúng tôi cung cấp luôn có trách nhiệm của mình trong đó.

Vận hành tốt, an toàn dữ liệu là tiêu chí mà MTSG mong muốn được mang đến quý khách hàng.

cloud-computing
Cloud Computing mang đến giá trị đích thực cho doanh nghiệp

Thuê Cloud VPS (máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây) tại MTSG, quý khách có thể tham khảo qua các cấu hình và giá dưới đây.

VUL-CLOUDVPS01 : 15GB SSD | 1 CPU | 768 MB RAM | 1000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 10 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS02 : 20GB SSD | 1 CPU | 1024 MB RAM | 2000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 15 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS03 : 45GB SSD | 2 CPU | 2048 MB RAM | 3000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 28 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS04 : 90 GB SSD | 4 CPU | 4096 MB RAM | 4000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 52 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS05 : 150 GB SSD | 6 CPU | 8192 MB RAM | 5000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 104 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS06 : 300 GB SSD | 8 CPU | 16384 MB RAM | 6000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 208 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS07 : 600 GB SSD | 16 CPU | 32768 MB RAM | 10000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 416 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

VUL-CLOUDVPS08 : 700 GB SSD | 24 CPU | 65536 MB RAM | 15000GB BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại Tokyo , (EU) Amsterdam , (EU) Frankfurt , (EU) Paris , (EU) London , New York (NJ) , Los Angeles , Chicago , Miami , Seattle , Silicon Valley , (AU) Sydney) .
Giá : 832 đồng mỹ kim / tháng (tỷ giá theo ngân hàng nhà nước) – chưa bao gồm VAT
– Có thể thanh toán từng tháng, nếu thanh toán 12 tháng miễn phí quản trị máy chủ, giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ.
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

==============

HOS-CLOUDVPS09 : 10 GB SAN Storage | 01 CPU | 512 MB RAM | KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG | 1 IP
– Có thể triển khai tại VIỆT NAM
Giá : 220.000 đồng VN / tháng – chưa bao gồm VAT
– Thanh toán 12 tháng , giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ, Có nhu cầu thanh toán từng tháng, quý khách vui lòng liên hệ MTSG
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

HOS-CLOUDVPS10 : 20 GB SAN Storage | 01 CPU | 1024 MB RAM | KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG | 1IP
– Có thể triển khai tại VIỆT NAM
Giá : 350.000 đồng VN / tháng – chưa bao gồm VAT
– Thanh toán 12 tháng , giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ, Có nhu cầu thanh toán từng tháng, quý khách vui lòng liên hệ MTSG
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

HOS-CLOUDVPS11 : 40 GB SAN Storage | 02 CPU | 2048 MB RAM | KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG | 1IP
– Có thể triển khai tại VIỆT NAM
Giá : 560.000 đồng VN / tháng – chưa bao gồm VAT
– Thanh toán 12 tháng , giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ, Có nhu cầu thanh toán từng tháng, quý khách vui lòng liên hệ MTSG
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

HOS-CLOUDVPS12 : 80 GB SAN Storage | 02 CPU | 4096 MB RAM | KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG | 1IP
– Có thể triển khai tại VIỆT NAM
Giá : 1.200.000 đồng VN / tháng  – chưa bao gồm VAT
– Thanh toán 12 tháng , giá chưa bao gồm phí cài đặt dịch vụ và quản trị máy chủ, Có nhu cầu thanh toán từng tháng, quý khách vui lòng liên hệ MTSG
– Máy chủ sẽ được miễn phí hệ điều hành trên nền Linux và có phí trên nền tảng window (tùy nhu cầu sẽ có báo giá khác nhau)

 

Vậy Cloud Computing có thể thực hiện được những việc gì ?

Hầu hết các ứng dụng ngay này phục vụ cho doanh nghiệp đều hoạt động trên phương thức máy chủ phục vụ và máy con kết nối. Như vậy để thực hiện được việc này doanh nghiệp cần phải đầu tư hạ tầng máy chủ với chi phí cao.

Với Cloud Computing doanh nghiệp chỉ cần có ứng dụng và thả chúng lên “mây điện toán” , mọi chi phí sẽ được thanh toán linh hoạt theo nhu cầu sử dụng và có giá rất rẻ.

Ví dụ : tại MTSG doanh nghiệp thuê gói dịch vụ máy chủ trên nền tản Cloud Computing với cấu hình CPU 1 core Ram 512, 15GB SAS, Băng thông mạng internet không giới hạn, IP tĩnh. GIÁ : 250.000 THÁNG (và được thanh toán hằng tháng). Nếu doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ IT của MTSG thì sẽ được miễn phí phần backup định kỳ hàng tuần đồng thời được theo dõi miễn phí. Và tất nhiên chúng tôi có thể xây dựng lên nhưng cấu hình máy chủ điện toán đám mây lớn hơn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

II . CÁC ỨNG DỤNG CÓ THỂ ĐƯA LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

  1. Mail doanh nghiệp

cloud-email-package

Doanh nghiệp bạn có hệ thống mail đang vận hành rất vất vả hoặc đang cần email tên miền riêng với dung lượng lớn mà không muốn hệ thống mail của bạn sống chung với những mail khác (mail hosting). Bạn có thể mang chúng lên điện toán đám mây. Và tất nhiên MTSG hoàn toàn giúp bạn thực hiện việc đó.

2. Phần mềm kế toán.

accounting-software

Doanh nghiệp bạn đang phải sử dụng chính máy tính nhân viên để thực hiện xử lý và lưu trữ, bạn cảm thấy không an toàn vì ổ đĩa cứng có thể hỏng bất cứ lúc nào, đồng thời bạn rất muốn truy cập dữ liệu kế toán bất cứ lúc nào. Điện toán đám mây – cloud computing sẽ giúp bạn làm được việc này . Và một lần nữa chỉ MSTG có thể làm được việc này.

3. Truyền file nội bộ đến internet

HiRes-process-s400x225

Doanh nghiệp bạn làm trong các lĩnh vực in ấn thiết kế , production cần có hệ thống truyền dẫn file chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Điện toán đám mây – cloud computing sẽ giúp bạn làm được việc này . Và một lần nữa chỉ MSTG có thể làm được việc này.

4. Đồng bộ dữ liệu

cloud-data-bullet-points-img

Doanh nghiệp bạn cần đồng bộ dữ liệu quan trọng cho nhân viên đề phòng các trường hợp mất dữ liệu do ổ cứng bị lỗi hoặc ứng dụng vào việc nhiều người dùng chung 1 file để làm việc. Điện toán đám mây – cloud computing sẽ giúp bạn làm được việc này . Và một lần nữa chỉ MSTG có thể làm được việc này.

Và rất nhiều ứng dụng khác mà điện toán đám mây – cloud computing có thể giúp doanh nghiệp bạn hoạt động tốt.

 

CÁC PHẦN CỨNG MÁY CHỦ , STORAGE XÂY DỰNG NÊN HẠ TẦN CLOUD COMPUTING CỦA MTSG

Các phần cứng MTSG sử dụng là chính hãng IBM/HP/DELL và được cấu hình tập trung vào tính năng an toàn dữ liệu

DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI CÁC DATACENTER LỚN NHƯ VCD 2 , VIETTEL ĐẢM BẢO ĐỘ ỔN ĐỊNH VỀ MẠNG VÀ ĐIỆN NĂNG CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ CLOUD COMPUTING.

 

banggia tenmien


THÔNG TIN NAMESERVER VÀ TRANG QUẢN LÝ TÊN MIỀN

Đối với tên miền .VN , các bạn cập nhật theo thông tin sau:

NS1 : vdns1.cloudsystem.com.vn – IP : 203.162.163.44
NS2 : vdns2.cloudsystem.com.vn – IP: 210.245.124.171

Trang quản lý DNS : http://dns.cloudsystem.com.vn/

Đối với tên miền quốc tế , các bạn cập nhật theo thông tin sau :

NS1 : wdns1.cloudsystem.com.vn – IP : 203.162.163.44
NS2 : wdns2.cloudsystem.com.vn – IP: 210.245.124.171

Trang quản lý DNS : http://domain.cloudsystem.com.vn/

 

 

 

CÔNG TY MTSG CÓ CUNG CẤP DỊCH VỤ IT , BẢO TRÌ MÁY TÍNH. Khi quý khách thuê Cloud và dịch vụ IT tại MTSG sẽ được hổ trợ thêm cloud backup với dung lượng tương ứng.

Cloud backup dùng để chứa dữ liệu dự phòng cho máy chủ cloud chính, phòng ngừa máy chính bị tấn công làm mất dữ liệu.